Bijografija ta ’Santu Wistin

Kumpens Għas-Sinjal Taż-Zodiac
Ċelebritajiet C Sostabilità

Sib Il-Kompatibilità Bis-Sinjal Taż-Zodiac

Fatti Mgħaġġla

Għeluq: 13 ta ’Novembru ,354

Miet fl-Età: 75

Sinjal tax-Xemx: Scorpio

Magħruf ukoll bħala:Wistin ta ’Ippona

Pajjiż imwieled: Imperu RumanImwieled fi:Thagaste, Numidia (issa Souk Ahras, l-Alġerija)

Famuż bħala:FilosfuTeologi FilosofiFamilja:

missier:San Patrizju

omm:Santa Monika

Miet nhar: 28 ta ’Awwissu ,430

post tal-mewt:Hippo Regius, Numidia (illum Annaba, l-Alġerija)

Kompli Aqra Hawn taħt

Rakkomandat Għalik

Hypatia San Kristofru Injazju tal-Ant ... San Pietru

Min kien Santu Wistin?

Santu Wistin, magħruf ukoll bħala Wistin ta ’Ippona, kien isqof ta’ Ippona Regius fl-Afrika ta ’Fuq. Huwa kien teologu Nisrani tal-qedem li kellu rwol sinifikanti fl-iżvilupp tal-filosofija bikrija tal-Punent immarkata mill-għaqda tal-filosofija Griega u t-tradizzjonijiet reliġjużi Ġudeo-Kristjani. Kellu moħħ intellettwali u kien affaxxinat bl-inkjesti filosofiċi, u qatta ’ħajtu kmieni esplorando diversi teoriji filosofiċi u reliġjużi. Anki jekk meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri ewlenin tal-Kristjaneżmu tal-Punent, huwa lanqas biss ikkonverta għar-reliġjon qabel ma kellu 31 sena. Huwa kien influwenzat ħafna mill-Gnostiċiżmu, il-Maniċeiżmu, għalkemm aktar tard l-interessi tiegħu qalbu għan-Neo-Platoniżmu. Wara snin ta ’konfużjoni huwa qara l-Iskrittura Mqaddsa u sar konvint li seta’ jikseb is-salvazzjoni biss permezz ta ’Ġesù Kristu. Mal-konverżjoni tiegħu għall-Kristjaneżmu, huwa beda jiżviluppa t-teoriji tiegħu stess dwar il-filosofija u t-teoloġija li ħallew impatt profond fuq il-viżjoni medjevali tad-dinja. Bħala rikonoxximent tal-kontribut tiegħu għad-duttrina Nisranija, ingħata t-titlu ta ’Duttur tal-Knisja. Huwa meqjus bħala qaddis mill-Knisja Kattolika u l-Ortodossa tal-Lvant, u huwa l-patrun tal-birreriji, l-istampaturi u t-teologi. Tali hu l-impatt tiegħu fuq ir-reliġjon tal-Punent li xogħlijiet tiegħu bħal ‘Qrar’ u ‘Belt ta’ Alla ’jinqraw b’mod wiesa’ anke llum.

Listi Rakkomandati:

Listi Rakkomandati:

Nies famużi li għamlu d-Dinja Post Aħjar Santu Wistin Kreditu tal-Immaġni https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg
(Philippe de Champaigne / Dominju pubbliku) Kreditu tal-Immaġni http://nibiryukov.narod.ru/nb_pinacoteca/nbe_pinacoteca_philosophers_augustine_easel.htm Kreditu tal-Immaġni http://edenontheline.co.uk/work/2013/11/29/i-dreamed-i-saw-st-augustine.htmlMexxejja Spiritwali u Reliġjużi Rumani tal-qedem Irġiel Scorpio Ħajja Aktar tard Huwa ħa xogħol ta ’għalliem f’Tagaste fejn għallem il-grammatika matul is-snin 373-374. Aktar tard mar joqgħod Kartaġni biex jgħallem ir-retorika, u żamm din il-pożizzjoni għal disa 'snin. Fit-383, mar Ruma biex jistabbilixxi skola hemmhekk, iżda kien iddiżappuntat bl-apatija tal-iskejjel Rumani. Huwa aċċetta l-pożizzjoni ta 'professur tar-retorika fil-qorti imperjali f'Milan tard fl-384. Din kienet kariga prestiġjuża ħafna li ppermettiet lid-detenturi jidħlu faċilment f'karriera politika. F'Milan, huwa ltaqa 'ma' San Ambrosju li influwenza profondament il-ħsieb u l-filosofija tiegħu. Sa dan iż-żmien, Wistin kien diżilluż bir-reliġjon tal-Manija u kien miexi lejn il-Kristjaneżmu. Huwa kkonverta formalment għall-Kristjaneżmu fit-386 u tgħammed minn San Ambrosju fit-387. Huwa temm l-Apoloġija Kristjana tiegħu, 'Fuq il-Qdusija tal-Knisja Kattolika' fit-388. Huwa ġie ordnat saċerdot fl-Hippo Regius fl-Alġerija fl-391, fejn kiseb ħafna rispett u fama bħala predikatur. Bosta mill-priedki oriġinali tiegħu ġew ippreservati bir-reqqa. Fl-395, inħatar l-Isqof koadjutur ta ’Ippona u ma damx ma ġie promoss għall-pożizzjoni ta’ Isqof sħiħ, u b’hekk kiseb l-isem ‘Wistin ta’ Ippona ’. Huwa żamm din il-pożizzjoni sal-430. Kristjan devot, huwa ddefenda b'passjoni r-reliġjon mid-detratturi tagħha u involva ruħu biex jikkonvinċi lin-nies biex jikkonvertu għall-Kristjaneżmu. Kompli Aqra Hawn taħt Huwa kiteb ‘Confessions’, sett ta ’13-il ktieb bil-Latin li fihom ta rendikont tal-konverżjoni tiegħu għall-Kristjaneżmu. Il-kotba huma preżunti li nkitbu matul 397 u 398. Ix-xogħlijiet ewlenin l-oħra tiegħu jinkludu: ‘Il-belt ta’ Alla ’,‘ L-Enkiridjoni ’u‘ Fuq it-Trinità ’. Xogħlijiet Maġġuri Kien kittieb prolifiku li kien kiteb aktar minn mitt ktieb. Ix-xogħlijiet tiegħu li influwenzaw ħafna l-iżvilupp tat-teoloġija Nisranija jinkludu apoloġija, xogħlijiet fuq id-duttrina Nisranija, u xogħlijiet eżeġetiċi. Santu Wistin huwa prinċipalment meqjum għall-kontribut tiegħu għar-reliġjon u l-filosofija tal-Punent permezz tat-tagħlim tiegħu u l-priedki varji. Raġel ta ’intellett għoli, ix-xogħlijiet tiegħu koprew diversi oqsma reliġjużi bħall-antropoloġija Nisranija, l-astroloġija, l-ekkleżjoloġija, eċċ. Ħajja Personali u Wirt Bħala żagħżugħ huwa nvolva ruħu ma 'mara f'Kartaġini. Ir-relazzjoni tagħhom damet 13-il sena u pproduċiet tifel. Hu ma żżewwiġhiex għax kienet ta ’klassi soċjali differenti. Ommu rranġat iż-żwieġ tiegħu ma 'tfajla tal-għażla tagħha, iżda dan l-ingaġġ ma laħaqx il-qofol tiegħu fiż-żwieġ. Sadanittant, huwa kien żviluppa wkoll relazzjonijiet ma 'mara oħra li eventwalment ħalla. Huwa marad ħafna kmieni fl-430 u qatta 'l-aħħar jiem tiegħu fit-talb u fl-indiema. Huwa miet fit-28 ta 'Awwissu 430. Huwa ġie ddikjarat bħala qaddis u kanonizzat wara mewtu. Il-Papa Bonifazju VIII iktar tard semmieh bħala Duttur tal-Knisja fl-1298. Trivia L-ewwel esperjenza tiegħu bid-dnub kienet meta seraq il-lanġas mill-ġnien tal-ġar bħala tifel. L-anniversarju tal-mewt tiegħu, it-28 ta ’Awwissu, huwa ċċelebrat bħala jum il-festa. Ommu Monica kienet ukoll qaddisa nisranija bikrija.